1. Početna
  2. Registracija

Registracija

Vaši podaci

Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon/Mobitel *
Ulica i kućni broj *
Mjesto stanovanja *
Poštanski broj *
Poštanski ured *
Država *

PODACI ZA PRAVNE OSOBE (ispunjavate samo u slučaju ako kupujete na ime pravne osobe i trebate R1 račun)

Upišite znakove *:

Podaci za dostavu na različitu adresu od adrese kupca

Ukoliko želite da se naručeni proizvodi dostave na neku drugu adresu od adrese kupca, molimo vas popunite podatke u ovom obrascu.

Promijeni adresu dostave
Ime
Prezime
E-mail
Telefon/Mobitel
Ulica i kućni broj
Mjesto stanovanja
Poštanski broj
Poštanski ured
Država
Vaše osobne podatke čuvamo i obrađujemo na način opisan u Izjavi o privatnosti

Uvjete prodaje
Izjavu o privatnosti